hasta, poezja

4 teksty (poez­ja) – auto­rem jest has­ta.

* * *

Tu jest tak niebezpiecznie
Bo wi­si nad Tobą pajęczy­na zatruta
Bo na krawędzi leży kamień
Kiedyś spad­nie z nieba
Tu jest tak niebezpiecznie
Łagod­ny wicher du­si pragnienia
I ta mgła co opa­da sztucznie śpiewa
I oby nie było tak niebezpiecznie
By róża mogła piąć się w górę
Roz­taczać w koło za­pach życia
I jed­no co mi chodzi po głowie
To myśli z kryształowe­go księżyca. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:33

Niechże

Słowa się wloką
Bez­czyn­nie go­nię Cię w myślach
Bo gdy dźwięki znaczą więcej niż kroki
Szu­kać nie wys­tar­czy śladów…
Biec krzyczeć łkać
Na­dal mówisz zbyt mało
Więc
Słuchaj…
Kiedyś ten pa­raliż uczuć mnie zgniecie
I nic nie powiesz
Nic nie powiem
Zamilkniemy
Ko­lej­ny raz ko­lej­ny skok
W niemożliwą możliwość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 grudnia 2010, 16:23

Wolę...

Wolę…
Ko­lor świeżych tulipanów
Prze­mok­nięty zachód słońca na gra­nito­wym niebie
Za­pach budzących się skra­wek trawy
Wolę to od ciem­nej prze­paści, wy­wołanej przez Two­je okno
Ot­warte na oścież, nie mające tchnienia i tętna
Ale wolę ciepło wschodzące­go lata
Prze­pasa­ne zmrużonymi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 grudnia 2010, 14:46

Błądzić

Półszep­tem składaj nasze fi­zyczne jęki
Nies­pełnionych se­kund pier­wszeństwa w życiu
Coś drga jak struna
Jak pus­ta trat­wa wy­puszczo­na gdzieś na morze
Kołysze się z fa­lami i ścis­ka po­wiet­rze w płucach
By po chwi­li wy­puścić wszys­tkie słowa i po­gubione rzęsy
Wys­chnięte łzy z nad­miaru próżne
Głośno skrzy­pi w at­lantyc­kiej wodzie
Nad mielizną naszych ciał 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 grudnia 2010, 15:18
hasta

cały mój świat potrzebuje psychologa.

Zeszyty
  • My road – sta­wianie krop­ki po swo­jej wy­powie­dzi wy­maga więcej wy­siłku niż sta­wianie wyk­rzyk­ni­ka. Dla­tego wciąż po­pełniam błędy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hasta

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność