hasta, teksty z grudnia 2010 roku

14 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest has­ta.

Ob­fi­tość fałszu w prze­ciąga­niu li­ny na swoją stronę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 grudnia 2010, 16:11

Mod­na ka­riera Lucyfera. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2010, 12:17

Naiw­ne nadzieje, że tros­ka spad­nie z nieba. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 grudnia 2010, 18:26

W ka­len­darzu za mało dni, by móc spełnić się jak najlepiej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2010, 14:31

To nie mo­je wa­run­ki, lecz Two­je zakazy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2010, 12:22

Niechże

Słowa się wloką
Bez­czyn­nie go­nię Cię w myślach
Bo gdy dźwięki znaczą więcej niż kroki
Szu­kać nie wys­tar­czy śladów…
Biec krzyczeć łkać
Na­dal mówisz zbyt mało
Więc
Słuchaj…
Kiedyś ten pa­raliż uczuć mnie zgniecie
I nic nie powiesz
Nic nie powiem
Zamilkniemy
Ko­lej­ny raz ko­lej­ny skok
W niemożliwą możliwość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 grudnia 2010, 16:23

Krótkie spoj­rze­nia gdzieś między ludźmi wyszukane. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 grudnia 2010, 14:56

A pośród zim­nych wie­czorów wtu­lam się w myśli, kołaczę przez spacer
Następne kroki
Bliżej być nie mogę 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 grudnia 2010, 15:25

A te­raz zasłaniają Nas mok­re po­liczki i oczy w półmroku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 grudnia 2010, 20:00

Wolę...

Wolę…
Ko­lor świeżych tulipanów
Prze­mok­nięty zachód słońca na gra­nito­wym niebie
Za­pach budzących się skra­wek trawy
Wolę to od ciem­nej prze­paści, wy­wołanej przez Two­je okno
Ot­warte na oścież, nie mające tchnienia i tętna
Ale wolę ciepło wschodzące­go lata
Prze­pasa­ne zmrużonymi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 grudnia 2010, 14:46
hasta

cały mój świat potrzebuje psychologa.

Zeszyty
  • My road – sta­wianie krop­ki po swo­jej wy­powie­dzi wy­maga więcej wy­siłku niż sta­wianie wyk­rzyk­ni­ka. Dla­tego wciąż po­pełniam błędy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hasta

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność