hasta

19 tekstów – auto­rem jest has­ta.

Pus­tkę po To­bie wy­pełniają dźwięki gniecionych chus­teczek, nędzny fo­tel bu­jany, który w ja­kiś sposób har­mo­nizu­je myśli. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lutego 2011, 21:10

Żeby każde spoj­rze­nie na ze­garek zat­rzy­mało tą chwilę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 lutego 2011, 14:44

* * *

Tu jest tak niebezpiecznie
Bo wi­si nad Tobą pajęczy­na zatruta
Bo na krawędzi leży kamień
Kiedyś spad­nie z nieba
Tu jest tak niebezpiecznie
Łagod­ny wicher du­si pragnienia
I ta mgła co opa­da sztucznie śpiewa
I oby nie było tak niebezpiecznie
By róża mogła piąć się w górę
Roz­taczać w koło za­pach życia
I jed­no co mi chodzi po głowie
To myśli z kryształowe­go księżyca. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 stycznia 2011, 22:33

Kiedyś wszys­cy prze­kona­my się jak nas zżerają łzy miłości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2011, 19:05

Trzy­masz w ręku kartę pra­wa i mi­liono­we słabości. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 stycznia 2011, 16:38

Ob­fi­tość fałszu w prze­ciąga­niu li­ny na swoją stronę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 grudnia 2010, 16:11

Mod­na ka­riera Lucyfera. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2010, 12:17

Naiw­ne nadzieje, że tros­ka spad­nie z nieba. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 grudnia 2010, 18:26

W ka­len­darzu za mało dni, by móc spełnić się jak najlepiej. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2010, 14:31

To nie mo­je wa­run­ki, lecz Two­je zakazy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2010, 12:22
hasta

cały mój świat potrzebuje psychologa.

Zeszyty
  • My road – sta­wianie krop­ki po swo­jej wy­powie­dzi wy­maga więcej wy­siłku niż sta­wianie wyk­rzyk­ni­ka. Dla­tego wciąż po­pełniam błędy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hasta

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność